سوله دست دوم چیست؟

سوله دست دوم سازه ای به شمار می رود که اکثر افراد راجع به آن شنیده اند و و کم و بیش در خصوص این

فونداسیون چیست؟

قبل از اینکه سوله یا هر سازه ای ساخته شود نیاز به یک زیر سازی دارد. در مقاله امروز میخواهیم با این زیر ساخت که

سوله چیست؟

در این مقاله قصد داریم تا به شما بطور کامل سازه ای که به آن سوله گفته می شود را معرفی کنیم. نام سوله به